Спеціалісти з корекційно-відновлювальної роботи по подоланню вад усного та писемного мовлення молодших школярів.