Методична скарбничка

Показати усі
Методична скарбничка
Презентації
Файли з корекції лексико-граматичної будови мовлення
Ігрова картотека
Файли з корекції порушень читання та розвитку мовлення

Мнемотаблиці правильної артикуляції звуків

Підготувала вчитель-логопед Роман І.С. 

Ігрова картотека

Презентація - заняття "Пригоди з гномами"

Тема: "Звук [г]. Букви Г, г
Граматична тема: "Узгодження слів"
Лексична тема: "Птахи"
Підготувала вчитель-логопед Костиря А. В.

   

      

Прикріплені файли:
Презентації

"Доріжки" на автоматизацію звуків

Підготувала вчитель-логопед Костиря А. В.

    

   

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Гра "Збери пазл"

Підготувала вчитель-логопед Вербицька О. В.

    

    

Ігрова картотека

Дидактичний матеріал для автоматизації та диференціації свистячих і шиплячих звуків в скоромовках з використанням мнемоністичних засобів

  

Підготувала вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ №52 Ємець Н. В.

Методична скарбничка Файли з корекції порушень читання та розвитку мовлення

Інтерактивна технологія ,,Вузлики’’ Вправа ,,Знайди слово’’

  

Підготувала вчитель-логопед Ємець Н. В.

Прикріплені файли:
Файли з корекції порушень читання та розвитку мовлення

Дидактична гра "Склади квітку"

  

Мета: закріплення та диференціація звуків [з]-[ж] у словах, визначити місце приголосних звуків у словах

Підготувала вчитель-логопед логопункту при ЗНЗ №44 Вербицька О. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Дидактична гра "Їжачок Жора"

   

Мета: розвиток фонематичного сприйняття, автоматизація звуку [Ж] в словах, поділ слів на склади.

Автор гри вчитель-логопед логопункту при ЗНЗ №44 Вербицька О. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Демонстраційний матеріал для автоматизації звука "Р"

 

Підготувала вчитель-логопед Вербицька О. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Комплексна логопедична програма подолання мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку в умовах реалізації адаптованої основної загальноосвітньої програми початкової школи та затвердженого стандарту початкової освіти Нової української школи

Провідною  метою  кожної  освітньої  реформи,  в  тому  числі  нинішньої, є підвищення якості освіти.

 Найвпливовіші чинники з них:

•  повне і своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку;

•  різнобічне використання досягнень дошкільного періоду;

•  осучаснення та оздоровлення освітнього середовища;

•  впровадження методик особистісно і компетентнісно зорієнтованого  навчання,

 виховання  і  розвитку  молодших учнів;

•  технологічність методик навчання;

•  моніторинговий супровід освітнього процесу;

•  адекватна підготовка педагогічних кадрів тощо.

Підготувала та розкрила вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ №41 Херсонської міської ради Мельник О. В.

Методична скарбничка

Буклети

1. Новий Стандарт початкової освіти

2. Комплексна логопедична програма подолання мовленнєвих порушень  у дітей молодшого шкільного віку в умовах реалізації адаптованої основної загальноосвітньої програми початкової школи та затвердженого стандарту  початкової освіти Нової української школи.

Підготувала вчитель-логопед логопункту при ЗНЗ №41 Мельник О. В.

Методична скарбничка

Двадцять один тиждень лексичних тем Модельної навчальної програми та очікуваних результатів

Опрацювала вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ №41  Мельник Олена Вікторівна

Прикріплені файли:
Методична скарбничка

Розвиток мілкої моторики

Актуальність роботи по розвитку мілкої моторики у дітей обумовлена різким збільшення дітей з відхиленнями в психомоторному та мовному розвитку. Вченими встановлено, що рівень розвитку мовлення перебуває у прямій залежності від ступеня сформованості рухів пальців рук.

Тому важливо створити умови для накопичення дітьми рухового і практичного досвіду. Одним з головних засобів розвитку моторики рук служать ігри з предметами. Таку роботу психологи називають орієнтовно-дослідницькою діяльністю, так як в ході її діти отримують самий різний чуттєвий досвід, можливість вивчити властивості і якості предметів, а практичне пізнання функцій, призначення предметів дає можливість розвинути практичне мислення.

Підготувала вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ № 41 Херсонської міської ради Мельник О. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка Презентації

ЛОГОПЕДИЧНЕ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ, з використанням нейропсихологічних прийомів та коментованого письма.

Тема:           Сенсорні ознаки голосних та приголосних  звуків.   
                    Диференціація голосних О-У.
                    Автоматизація правильної вимови звука [л]
                    у складах, словах, чистомовках, реченнях.
Граматична: Утворення прикметників від іменників.
                      Узгодження слів в реченні.

Лексична:    «Дерева восени».

Автор ідеї та презентації  вчитель-логопед логопункту при ЗНЗ №32 Херсонської міської ради  Маслова Тетяна  Володимирівна

Прикріплені файли:
Презентації

Стаття: «Розвиток зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ рівня.»

Підготувала вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ № 48 Херсонської міської ради 
Бушкова О. В.

Методична скарбничка

ЛОГОПЕДИЧНЕ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ, з елементами музикотерапії та мовнорухової ритміки.

ТЕМА:

 Закріплення понят ь „буква”, „звук”, „голосний”, „приголосний” звуки.

Понят т я „слово”, „словосполучення”, „речення”.

Авт омат изація правильної вимови звука [л] в ізольованій вимові,  складах, словах, словосполученнях, реченнях.

ГРАМАТИЧНІ ТЕМИ: 

Ут ворення прикмет ників від іменників.

Узгодження іменників, прикмет ників з числівниками у родах.

Поширення речення словами-ознаками.

ЛЕКСИЧНА ТЕМА:

„Морська подорож”

Автор ідеї та презентації  вчитель-логопед логопункту при ЗНЗ № 14 Херсонської міської ради Яхній Оксана Володимирівна

Методична скарбничка Презентації

Використання дидактичних ігор для розвитку фонематичного слуху на логопедичних заняттях

З досвіду роботи вчителів-логопедів Ємець Наталії Василівни та Роман Ірини Сергіївни

Презентації Ігрова картотека

Методы и приемы обучения в работе учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования.

Подготовила учитель-логопед логопедического пункта при ООШ №4 Хавбоша Л. В.

Методична скарбничка

Как особому ребёнку войти в мир социальных отношений

На основе практического опыта зарубежных психологов было сформулировано концептуальное положение о социализации категории детей с ОВЗ, суть которого отражено в формуле:  

«От крыт ое Педагогическое Прост ранст во».

 

                 Участниками ОПП являются сами дети, их родители или родственники, волонтёры из числа студентов – социальных педагогов и педагоги-организаторы или специалисты консультанты. Роль последних заключается в том, чтобы создать безопасное пространство для игр и занятий детей. Роль остальных участников состоит в том, чтобы они присутствовали на занятиях и были открыты для общения и творческой деятельности.

 

Презентацию подготовила учитель-логопед логопедического пункта при ООШ №30 Чернова Е. В.

Методична скарбничка Презентації

Роль сказки в социальной адаптации детей с нарушениями речи

Подготовили:

Белая Анна Сергеевна учитель-логопед логопедического пункта при ООШ № 46

Найденова Наталья Анатолиевна учитель-логопед логопедического пункта при ООШ № 57

Методична скарбничка Презентації

Применение Су – Джок терапии в коррекционно – развивающей работе учителя – логопеда в условиях логопедического пункта управления образования Херсонского городского совета

Презентацию подготовили:

Белая Анна Сергеевна, учитель–логопед при ООШ №46

Найденова Наталья Анатолиевна, учитель–логопед при ООШ №57

Прикріплені файли:
Методична скарбничка Презентації

Буклет "Применение Су – Джок терапии в коррекционно – развивающей работе учителя – логопеда в условиях логопедического пункта".

Подгот овили:

Белая Анна Сергеевна, учитель – логопед при  ООШ № 46

Найденова Наталья Анатолиевна, учитель – логопед при ООШ № 57

Прикріплені файли:
Методична скарбничка

Дидактична гра «Буква-складалочка»

Мета: визначити місце голосних звуків у словах, узагальнити слова в одну групу, скласти букву, активізувати словниковий запас з тем «Фрукти», «Овочі», «Птахи», «Шкільні приладдя», «Іграшки», «Тварини», «Ягоди».

Автор - вчитель-логопед Роман І. С.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Гра як основний засіб підвищення ефективності корекційно-відновлювальної роботи вчителя-логопеда.

Презентація представляє методичні наробки та надбання вчителя-логопеда логопункту при ЗНЗ №14 Яхній О. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка Презентації

Використання нейропсихологічних прийомів у практиці вчителя-логопеда.

Презентацію підготувала вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ №32 Маслова Т. В.

Методична скарбничка Презентації

Практичне застосування Комп’ютерних технологій у логопедичній практиці.

Презентацію підготувала вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ № 14 Яхній О. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка Презентації

Кинетический песок как иновационный метод в коррекционной работе в условиях школьного логопедического пункта

Презентація створена для практичної роботи над формуванням графомоторних навичок у дітей на логопедичних заняттях в умовах шкільного логопункту.

Автори презентації: вчитель-логопед логопункту при ЗНЗ №57 Найдьонова Н. А. та вчитель-логопед логопункту  при ЗНЗ №46 Біла Г. С.

Презентації Ігрова картотека

Інтерактивні методи в корекційній роботі вчителя-логопеда

Презентацію підготувала вчитель-логопед логопункту при ЗНЗ № 31 Шеховцова О. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка Презентації

"Мовленнєва готовність дитини до шкільного навчання"

Презентацію підготувала вчитель-логопед при ЗНЗ №32 Маслова Т. В.

Методична скарбничка Презентації

25 идей для игр кинетическим песком

Мини книжка о различных вариантах игр с кинетическим песком.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Буклет "Применение кинетического песка в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда"

 Буклет включает в себя Примеры упражнений, активно применяющихся на логопедических занятиях с использованием мини-песочницы.Подготовила учитель-логопед Белая А. С. 

Методична скарбничка

Презентация "Кинетический песок – это инновационный материал для коррекционной работы"

Презентация включает в себя Игры и упражнения, используемые при работе с Kinetic SandПодготовила учитель-логопед Шеховцова О. В.

Прикріплені файли:
Презентації

Логопедическая игра "Звездочет"

Цель: закрепить правильное произношение звука [р] в словах со стечением согласных -кр, -гр. Развивать логическое мышление, внимание, память. Воспитывать интерес к занятию.Автор игры - учитель-логопед Чернова Е. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Логопедическая игра "Кот на рыбалке"

Цель: автоматизация звука [р] в конце слова, звука [р´] в середине слова. Развивать логическое мышление, внимание, память. Воспитывать настойчивость в работе.Автор игры - учитель-логопед Чернова Е. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Логопедическая игра "Волшебные карандаши"

Цель: закрепить правильное произношения звука [р] в словах. Закрепить навык чтения. Увеличить словарный запас словами со звуком [р]. Развивать логическое мышление, слуховое и зрительное внимание, память. Воспитывать взаимопомощь при выполнении заданий.Автор игры - учитель-логопед Чернова Е. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Логопедична гра “Снігова Королева”

Мета: закріплення та диференціація звуків С-Ш  за казкою  “Снігова Королева”Презентацію створила вчитель-логопед Сизова Н. В.

Прикріплені файли:
Презентації Ігрова картотека

Логопедическая игра "Веселая дискотека"

Цель: закрепление и диффиренциация звуков [л], [р].Презентацию создала учитель-логопед Сизова Н. В.Идея создания и фон взяты с сайта МЕРСИБО. 

Прикріплені файли:
Презентації Ігрова картотека

Активні методи навчання (АМН) в логопедичній практиці

Активні методи навчання  - це система методів, форм активації навчально-пізнавальної діяльності учнів, які стимулюють їх до  активної розумової та практичної діяльності в процесі оволодіння навчальним матеріалом.Презентацію підготувала вчитель-логопед Яхній О. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка Презентації

Развитие временных и оптико-пространственных представлений у младших школьников во время логопедических занятий

Подготовили презентацию учителя-логопеды Бабанина И. А и Калкатина Т. И.

Методична скарбничка Презентації

Дидактичний матеріал для "фонетичної зарядки"

Матеріал включає в себе фото-картинку ( друк у форматі А3) та вірш для звуконаслідувальних вправ( за Г. Е. Різник "Звуконаслідувальні та голосові вправи"). Підготувала вчитель-логопед Яхній О. В.

Методична скарбничка Ігрова картотека

Настільна гра « Гостинці для їжачка»

Використання нетрадиційних методів навчання в логопедичній роботі з дітьми Ігротерапія та кольоротерапія в корекційній роботі з дітьмиПідготувала : вчитель – логопед логопедичного пункту при                        ЗОШ І-ІІІ ступенів № 47 м. Херсона  -                           Азовська Наталія Володимирівна 

Методична скарбничка Ігрова картотека

Рекомендовані мовленнєві картки ( українська мова)

Підготували вчителя-логопеди Ємець Н. В. та Роман І. С.
Затверджено методичною радою вчителів-логопедів.

Методична скарбничка

Рекомендовані мовленнєві картки ( російська мова)

Підготували вчителя-логопеди Ємець Н. В. та Роман І. С.

Затверджено методичною радою вителів-логопедів.

Методична скарбничка

Головні зміни у шкільній освіті з 2016 навчального року

Міністерство освіти  і науки створило проект, спрямований на розвантаження та осучаснення чинних навчальних програм.

Підготувла вчитель-логопед Маслова Т. В.

Методична скарбничка Презентації

Семінар-практикум для батьків "Процес формування писемного мовлення"

Мета:

1.Надавати допомогу батькам у своєчасній діагностиці та  

 попередженні дисграфії у дітей, надавати необхідні рекомендації.

2. Визначати проблеми, що виникають під час письма у молодших школярів.

3. Роз'яснювати причини можливих порушень писемного мовлення.

Презентацію підготувала  Маслова Т. В., вчитель-логопед при ЗНЗ № 32

Презентація складається з двох частин.

Методична скарбничка Презентації

Логопедический урок для 2-3-х классов с НВОНР на материале лексической темы "Цирк"

Основу содержания деятельности составляют такие основные этапы урока:

целеполагание;                                             

самостоятельная продуктивная деятельность; 

рефлексия.    
 

Автор презентации учитель-логопед Шеховцова О. В.

Методична скарбничка Презентації

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-восстановительной работы

1. Сотрудничество с логопедами дошкольных учереждений.

2. Сотрудничество с учителями начальных классов.

3. Сотрудничество с администрацией учебного заведения, школьным психологом, врачом.

4. Сотрудничество с родителями.

Автор - составитель презентации учитель-логопед Сокоренко Л. А.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка Презентації

"Мислимо, граючись" посібник для дітей віком від 6 років. Серія "Перші вправи"

Матеріал для розвитку дрібної моторики рук.

Підготувала вчитель-логопед Шеховцова О. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Дидактична гра "Позбираємо квіти разом з Лунтиком та Мілою"

Мета: автоматизація та диференціація сонорних звуків Л та Л' в словах.

(Гра містить 5 карток роздаткового матеріалу для друку)

Підготувала вчитель - логопед Яхній О. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Дидактична гра " Веселі гусениці"

Мета: закріплення вимови свистячих звуків С та Ц;

диференціація даних звуків;

утворення слів із зменшувально-пестливими суфіксами.

(Гра містить 7 карток роздаткового матеріалу для друку)

Підготувала вчитель-логопед Яхній О. В.

Ігрова картотека

Комплекс матеріалів для логопедичних занять " Скажеш ти обов"язково чітко, гарно кожне слово" І. Г. Боровик

Комплект запропонованого матеріалу сприяє ефективній корекційній роботі з дитиною, певним чином готує дошкільника до навчання в школі, сприяє профілактиці можливих труднощів в оволодінні шкільною програмою.

Картки включають комплекси логопедичних занять з автоматизації проблемних звуків на різних етапах корекційної роботи, а також ставлять за мету з допомогою спеціальних тренувальних вправ, оригінальних віршованих текстів та ілюстрованого матеріалу:

•Остаточно закріпити чітку вимову звуків рідної мови;
•Активізувати увагу до мовлення;
•Розвивати образне мислення;

 Розширити коло мовленнєвого спілкування.

Ігрова картотека Файли з корекції порушень читання та розвитку мовлення

Диференціація звуків С - Ш в ізольованій вимові, складах та словах.

Тема: Закріплення понять ,,слово’’, ,,речення’’.  Диференціація голосних та приголосних звуків. 

Диференціація звуків [с] - [ш] в ізольованій вимові, складах та словах. Формування навичок читання.

Граматичні теми: утворення іменників зі зменшувально-пестливими суфіксами; узгодження кількісних числівників з іменниками; закріплення непрямих відмінків іменників.                                             

Лексична тема:  ,,Одяг’’.

1 клас - група дітей з НВ ЗНМ 

Автор: Ємець Наталія Василівна вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ №52

(Дана презинтація складається з двох частин: Ч 1 - початок, Ч 2 - продовження)

Прикріплені файли:
Презентації

Варіативні форми діяльності в корекційно-відновлювальній роботі з учнями, які мають порушення мовлення

Використання різноманітних мнемоністичних прийомів на логопедичних заняттях.

З досвіду роботи вчителів-логопедів логопедичних пунктів при ЗНЗ № 50, та ЗНЗ № 52 Н. В. Ємець, І. С. Роман

Методична скарбничка

Формування орфографічної пильності в учнів початкових класів.

Система сучасних ефективних форм роботи, які перевірені практикою роботи та дали позитивний результат у подоланні порушень читання та письма. 
Автори та розробники вчителі-логопеди Маркіна А. Б та Мельник О. В.

 


 

Методична скарбничка

Перфокарти.

Методичним об"єднанням вчителів-логопедів рекомендовано використовувати даний матеріал як у фронтальній так і індивідуальній роботі з дітьми із НВЗНМ та ЗНМ 111 рівня мовленнєвого розвитку (2-4 кл)
(Інтернет ресурси)

Мета: збагачувати словник дітей іменниками, прикметниками, дієсловами. Вчити підбирати слова – синоніми, слова – антоніми. Вдосконалювати навички читання. Розвивати логічне мислення та слухову пам'ять.

 

Прикріплені файли:
Файли з корекції лексико-граматичної будови мовлення

Артикуляційні вправи. Вправи для формування звуків Р, РЬ

Презентацію та вірші до вправ склала вчитель-логопед Сизова Н.В.

Прикріплені файли:
Презентації Ігрова картотека

Дидактична гра "Допоможи Бджілці". Автоматизація звука Ж в словах.

Мета гри: Автоматизація звука Ж в словах. Визначення місця звука Ж в словах. Поділ слів на склади.
Автор гри вчитель-логопед Яхній О. В.

Ігрова картотека

Звукові картки

Комплекс матеріалів для логопедичних занять.

Картки для індивідуальної роботи на автоматизацію та диференціацію звуків (автори Т. Я. Гайван, С. М. Макарова)
Для друку підготувала картки вчитель-логопед Мельник О. В.

Ігрова картотека

Дидактична гра "Акваріумні рибки".

Мета гри: уточнення поняття твердий, м"який звуки, розвиток фонематичного слуху, диференціація звуків Р, Р"

Підготувала гру для друку вчитель-логопед Яхній О. В.

Ігрова картотека

Дидактична гра "Розклади іграшки на полиці"

Мета гри: закріпити знання про положення язика у вимові звуків С, Ш та диференціація даних звуків у словах на лексичному матеріалі "Іграшки".

Підготувала вчитель-логопед Яхній О. В.

Ігрова картотека

Таблиці - схеми для описових розповідей.

10 таблиць - схем (за лексичними темами), для описових розповідей у роботі над розвитком зв"язного мовлення.
(Інтернет ресурси)
 

Прикріплені файли:
Файли з корекції порушень читання та розвитку мовлення

Демонстраційний матеріал для автоматизації звуків

Даний матеріал дозволяє на єдиній картинці автоматизувати певний звук у всіх позиціях, а також розширити словник дитини, виконати різноманітні цікаві вправи. Друк у форматі А3

Автор вчитель-логопед  Яхній О. В.

Ігрова картотека

Будинок звуків

Демостраційний посібник, для вивчення звуків мовлення. Друк у форматі А3
Підготувала вчитель-логопед Яхній О. В.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека

Тематичні ребуси

Розроблені за лексичними темами для логопедичних занять.
Автор вчитель-логопед Маслова Т. В.

Прикріплені файли:
Файли з корекції лексико-граматичної будови мовлення Ігрова картотека

Дидактичні ігри для розвитку мовлення, фонематичного слуху та формування навичок читання.

Підготувала вчитель-логопед Бабаніна І. О.

Прикріплені файли:
Ігрова картотека Файли з корекції порушень читання та розвитку мовлення

Дидактичні ігри та вправи для розвитку лексико-граматичної компетенції учнів

Збірка вправ та ігор для розвитку та удосконалення лексичного словника та граматичної компетенції учнів початкових класів. 
Підготувала вчитель-логопед Бабаніна І. О.

Прикріплені файли:
Файли з корекції лексико-граматичної будови мовлення Ігрова картотека

Сучасні методи обстеження мовленнєвого розвитку дитини.

Підготувала презентацію  вчитель-логопед Литвиненко В. О.

Методична скарбничка

Формирование речевой компетентности детей с нарушением письма способами информационных технологий.

Составила учитель-логопед ООШ № 50 И. С. Роман

Методична скарбничка

Таблицы слов с безударными гласными

Подготовила учитель-логопед Мигуля Е. В.

Прикріплені файли:
Файли з корекції лексико-граматичної будови мовлення

Тексти з малюнками "Сам собі читаю" за С. Ігнатьєвою

Відскановані тексти з малюнками для читання на логопедичних заняттях. 
Підготувала вчитель-логопед Яхній О. В.

Прикріплені файли:
Файли з корекції порушень читання та розвитку мовлення

Диференціація звуків С - Ш в складах, словах.

Автор презентації вчитель-логопед Вербицька О. В.

Презентації

Автоматизация звука Л в словах, предложениях и связной речи. "Спортивные игры со смешариками".

Автор презентации учитель-логопед Мигуля Е. А.

Прикріплені файли:
Презентації

Развитие анализа и синтеза слов различной звукослоговой структуры

Автор презентации и урока учитель-логопед Мигуля Е. А.

Прикріплені файли:
Презентації

Нетрадиционная слоговая таблица

Подготовила учитель-логопед Мигуля Е. А.

Прикріплені файли:
Файли з корекції порушень читання та розвитку мовлення

Цікаві вправи для розвитку читання.

Автори презентації вчителі-логопеди Бережна В. В., Грабовецька В. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка

Прийоми залучення батьків до корекції порушень мовлення дітей.

з досвіду роботи вчителів-логопедів логопедичних пунктів  при ЗНЗ №50, ЗНЗ №52 управління освіти Херсонської міської ради І.С.Роман , Н.В. Ємець 

Прикріплені файли:
Методична скарбничка

Ведення логопедичних зошитів

з досвіду роботи вчителя-логопеда  ІІ категорії логопедичного пункту при ЗНЗ №52 управління освіти Херсонської міської ради   Н. В. Ємець
Методична скарбничка

Види театралізованої діяльності, які використовують вчителі-логопеди на заняттях з корекції порушень мовлення.

Автори презентації вчителя-логопеди Ємець Н. В. та Роман І. С.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка

Логопедична експрес-діагностика першокласників.

Тестова методика діагностики усного мовлення молодших школярів ( за Т. А. Фотєковою)
Автор презентації вчитель-логопед Яхній О. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка

Категорія роду. "Надійшла весна прекрасна".

Автор вчитель-логопед Сизова Н. В.

Файли з корекції лексико-граматичної будови мовлення

Споріднені слова. "Квітни, квітонько, квітуча!"

Автор вчитель-логопед Сизова Н. В.

Файли з корекції лексико-граматичної будови мовлення

Диференціація звуків Р - Л. "Пригоди Буратіно"

Автор вчитель-логопед Сизова Н. В.

Прикріплені файли:
Презентації

Автоматизація звука С у словах. "Совуня зустрічає гостей".

Автор вчитель-логопед Сизова Н. В.

Прикріплені файли:
Презентації

Диференціація звуків С- Ш в тексті "Важка ноша".

Автор презентації вчитель-логопед Сизова Н. В.

Прикріплені файли:
Презентації

Автоматизація звука Ш в словах.

Автор вчитель-логопед Яхній О. В.

Прикріплені файли:
Презентації

Хромотерапія в роботі з дітьми, які мають вади зору

Автор вчитель-логопед Азовська Н. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка

Поради вчителя-логопеда

Автор вчитель-логопед Азовська Н. В.

Прикріплені файли:
Методична скарбничка

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З УЧНЯМИ, ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЧИТАННЯ ТА ПИСЬМА, ЗУМОВЛЕНІ НВЗНМ

Іноваційні технології при подоланні порушень читання та письма.Буква ь, як показник м'якості приголосного

Методична скарбничка

УРОК-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Презентації