«Звіт про корекційно – відновлювальну та організаційно – логопедичну роботу шкільних логопедичних пунктів при управлінні освіти Херсонської міської ради за 2015 – 2016 н. р.»

23.05.16 р. на базі ЗНЗ № 41 відбувся творчий звіт вчителів-логопедів: «Звіт про корекційно – відновлювальну  та організаційно – логопедичну роботу шкільних логопедичних пунктів при управлінні освіти Херсонської  міської ради за  2015 – 2016 н. р.»,  метою якого було  залучити вчителів-логопедів  до широкого використання інформаційних комп'ютерних технологій, які дозволяють оптимізувати педагогічний процес, індивідуалізувати навчання дітей і значно підвищити ефективність логопедичного впливу.

Методична рада, на чолі з головою Мельник О. В. та методистом з навчальних дисциплін та виховної роботи при управлінні Херсонської міської ради  Маркіна А. Б. прозвітували про кількісний та якісний показник логопедичної служби м. Херсона.

В умовах модернізації освіти, яка потребує чіткого діагностування, вчасного консультування дітей з мовленнєвими вадами та надає можливість комплексно,  швидко та вчасно подолати мовленнєві вади, у 2015- 20 16 н. р. було обстежено 11129 учнів початкових класів, виявлено – 3255 учнів, які потребують логопедичної допомоги, зараховані на логопедичні заняття – 1066 учнів ( серед яких учнів 1-х кл – 684, 2 – 4-х кл – 382 учня), проведено1052 консультацій, випущено дітей з виправленим та покращенням мовлення – 926 (що становить 86, 26%).

У 2015 - 2016 навчальному році  колектив вчителів - логопедів, керуючись основним  нормативним документом «Положення про логопедичні пункти системи освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти України, від 13.05.1993 року № 135 працював над науково - методичною проблемою області: «Соціальна адаптація молодших школярів з мовленнєвими вадами та збереженні їх емоційно-психологічного здоровʾя» та продовжує реалізовувати методичну проблему  «Інноваційні технології при подоланні порушень читання та письма».

В рамках даної проблеми в шкільній практиці були створенні умови  молодшим школярам з мовленнєвими вадами для соціальної адаптації та збереження їх емоційно-психологічного здоровʾя, а саме:

•      Рання діагностика шкільних труднощів.

•      Своєчасна професійна допомога логопеда.

•      Індивідуальний підхід вчителя до таких дітей.

•      Створення комфортних умов перебування дітей .

•      Емоційна підтримка.

•       Взаємодія з батьками, вихователями й педагогом.

•       Ігровий контекст занять .

 

Творчий та ефективний підхід до вирішення проблеми «Соціальна адаптація молодших школярів з мовленнєвими вадами та збереженні їх емоційно-психологічного здоровʾя», був представлений у роботах наступних вчителів-логопедів:

-          Сизова Н. В. з доповіддю про раннє діагностування, та своєчасну корекційну роботу: « Минимальная мозговая дисфункция (ММД)»;

-          Бабаніна І. О. – «Развитие временных и оптико-пространственных представлений у младших школьников во время логопедических занятий»»;

-          Шеховцова О. В. – «Игровые моменты и создание положительного настроения на логопедических занятиях»;

-          Яхній О. В. – «Активні методи навчання (АМН) в логопедичній практиці».

 

Керівник МО вчителів-логопедів Мельник О. В. прозвітувала про методичну роботу логопедичного колективу шкільних логопедів за 2015-2016 н. р.:

 Протягом року відбулися  засідання методичної ради, на яких розглянуті такі питання:

•         Жовтень 2015 р. - Затвердження розкладів та списків дітей, зарахованих на логопедичні заняття, на новий навчальний рік. Аналіз контингенту дітей, зарахованих на логопедичні пункти - ЗНЗ № 41.

•         Січень 2016 р.- «Компʾютерні технології в логопедичній роботі з молодшими школярами». –ЗНЗ № 41 – Мельник О. В.

     Майстер-клас для вчителів-логопедів м. Херсона –логопеди ЗНЗ № 50 –  Роман І. С.,  ЗНЗ № 52 – Ємець Н. В.

•         Лютий 2016р. «Взаємодія вчителів-логопедів з усіма учасниками корекційно-відновлювального процесу на шкільних логопедичних пунктах. – ЗНЗ № 24. Сокоренко Л. А.

 

     •  Семінар-практикум для батьків з практичними рекомендаціями допомоги дітям з порушенням читання та письма – логопед

 ЗНЗ № 32 - Маслова Т. В.

     •  Майсер-клас « Розвиток мовленнєвої компетентності молодших школярів на матеріалі лексичної теми « Цирк» - логопед ЗНЗ № 1 – Шеховцова О. В.

•         Березень – квітень 2016 р.  –  Виступ на міському семінарі завучів початкових класів з майстер-класом «Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках української мови» - провела  вчитель-логопед ЗНЗ № 32 Маслова Т. В.

•         Участь  в роботі обласного семінару «Виконання програмових вимог з української мови в початковій школі м. Херсона» - майстер-клас провела вчитель-логопед ЗНЗ № 32 Маслова Т. В.

Під час проведення цих заходів керівником методичного об'єднання  - Мельник О. В. була організована виставка наочних посібників, розроблених вчителями-логопедами шкіл м Херсона та надана інформація для ТРК «Скіфія» про логопедичну службу - методистом з навчальних дисциплін та виховної роботи Маркіною А. Б.

 

Заключним етапом творчого звіту було винесення пропозицій вчителям-логопедам :

- Підвищити рівень методичної, професійної та соціальної компетентності вчителя – логопеда, що сприятиме забезпеченню успішної соціалізації, збереженню й укріпленню здоров’я, захисту прав дитини з особливими потребами

- Обстежити усне та писемне мовлення учнів шкіл (травень,  вересень, січень, травень 2016 - 2017 рік)

- Укомплектувати групи та підгрупи для логопедичних занять (вересень 2016 року) та завізувати списки в адміністрації шкіл.

- Проводити спільну роботу з батьками, вчителями, психологом, адміністрацією школи, щодо корекції мовленнєвих недоліків у дітей (протягом року)

- Пропагувати логопедичні заняття (протягом року) через засоби масової інформації (телебачення, радіо, ).

- Працювати над методичною темою «Диференціальна діагностика ЗНМ. Диференціальна діагностика стертої дизартрії та функціональних розладів звуковимови» (протягом року). 

Додати новий коментар

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.