Загальні рекомендації щодо організації навчального процесу на логопедичному пункті.

Виступ методиста Маркіної А. Б.

Загальні рекомендації щодо організації навчального процесу

на логопедичному пункті.

У вересні 2015-2016 н. р. вчителями-логопедами були обстежені учні початкових класів загальноосвітніх шкіл м. Херсона. 
Обстежено - 11062 дитини, виявлено - 3220 дітей з мовленнєвою паталогією,  зараховано - 860 учнів-логопатів, які з труднощами засвоюють програму шкільного навчання, взято на облік - 2360 дитини.


У  діагностичній та корекційно-відновлювальнії  роботі, вчителі-логопеди виконують слідуючі вимоги:

На логопедичні заняття зараховують:

10% - дітей з фонетичним порушенням;

30% - дітей з фонетико- фонематичним порушенням (ФФПМ);

60% - дітей із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ).

Усунення вад письма 75% - разом з діагнозом ЗНМ.

 

І група ФОНЕТИЧНА – набирають 3 рази на рік.

Мета: постановка та автоматизація звуку.

ІІ та ІІІ групи Які діагнози можуть бути встановлені:

1.                    Порушення читання та письма, зумовлені ФП, ФФПМ.

2.                    Порушення читання та письма, зумовлене ЗНМ.

3.                    ЗНМ при синдромі алалія.

4.                    Порушення читання та письма у дитини з дизартрією.

5.                    Порушення читання та письма, зумовлені ЗНМ при синдромі сенсорної чи моторної алалії.

6.                    Порушення граматичної будови мовлення, зумовлене порушенням слуху.

 

ЗНМ і шляхи його реалізації

ЗНМ у дітей, які не пройшли дошкільної підготовки. ІІІ етапи:

І етап – 50 – 55 занять з 1 жовтня по 1 квітня

ІІ етап – 35 – 40 занять з 1 квітня по січень майбутнього року

ІІІ етап – 15 – 20 занять з січня по березень.

Всього 100 – 125 занять.

 

Характеристика І етапу:

Головна задача : постановка та закріплення поставлених звуків.

Структура логопедичних занять : 10-15 занять.

1.                    15 хв. фронтальна робота.

2.                    5 хв. комплекс вправ для конкретної групи дітей

3.                    25 хв. – постановка звуків (індивід. та підгрупах)

Фронтальна робота: формувати фонематичні процеси шляхом усного опереження (уточнити словник, речень простих синтаксичних конструкцій). Відпрацювання термінів: звук, буква, слово, склад, злиття, слово і т.д.

 

Структура логопедичних занять : 35 - 40 занять.

1.                    30 хв. фронтальної роботи:

·                       автоматизація постановки звуків

·                       система вправ по розвитку фонематичних процесів

·                       розвиток навичок аналізу та синтезу звукової будови слова, використовуючи вивчені в класі букви та слова-терміни.

·                       зв'язок фонетики з графікою

·                       використання правил правопису, зв’язаних з утворенням звукового складу слова  м’який твердий , дзвінкий  глухий.

 

Лексика, граматична будова мови методом опереження.

2.                    15 хв. на підгрупову та індивідуальну роботу по постановці дефектних звуків.

По мірі усунення порушень звуковимови основне місце займає фронтальна робота.

 

Індивідуальна робота обов’язково  повинна бути у плануванні на кожне заняття.

 

По закінченню І етапу повинні бути сформовані:

1.                    Поставлені дефектні звуки.

2.                    Віддеференційовані всі відпрацьовані звуки.

3.                    Закріплені поняття про звуко-буквенний та складовий склад  слова згідно вимог програми.

4.                    Активізація словника.

5.                    Синтаксичні конструкції речення (прості та поширені речення).

6.                    Слова-терміни та їх вживання.

7.                    Зв’язне мовлення та його розвиток.

8.                    Формування навичок читання.

 

Характеристика ІІ етапу(реалізується на фронтальних заняттях):

Структура логопедичних занять : 35 – 40- 45 занять. Заняття 45 хв.

Головна задача : формування нових слів, які відносяться до різних частин мови, та різних способів словотворення.

На ІІ етапі активно працюємо над усуненням порушень письма та особливо читання.

Основний акцент ІІ етапу – це морфологічна будова слова, значення слів (синоніми, антоніми), розвиток зв’язного мовлення.

Реалізація ІІ етапу можлива при максимальній індивідуалізації корекційного навчання.

Рівень сформованості про звукову та складову будову слова.

За період ІІ етапу логопати повинні:

-   вільно орієнтуватись в морфологічній будові слова. Як утворюються нові слова, за допомогою чого.

-   Вільно користуватись префіксами, суфіксами для утворення нових слів.

-   Використовувати ці слова в реченнях різних синтаксичних конструкцій.

-   Вміти коментувати ті дії, які виконує.

До цього часу  повинні бути створені умови для успішного правопису слів з ненаголошеними голосними які перевіряються наголосом. Префікси, прийменники, складні слова, змінювання прикметників, іменників за відмінками та числами, а дієслів за числами, родами та особами. (Подолання аграматизму).

 

Характеристика ІІІ етапу 20-25 занять.

Здійснюється тільки на фронтальних заняттях).

Використовувати все те, що напрацьовано на І та ІІ етапах.

На ІІІ етапі  працювати над:

-    Зв’язними розгорнутими висловлюваннями;

-   В основі робота над текстом.

-   Послідовні зв’язні перекази.

-   Робота з деформованим текстом.

 

 

Планування роботи логопеда: розклад, обстеження, правильна постановка мовленнєвих діагнозів, а потім утворення груп.

 

Кабінет .В кабінеті рекомендується позначити папки за кольорами:

Корекція фонетико - фонетичної сторони мовлення – жовтий

Корекція лексико – граматичної будови мовлення – червоний

Словник – зелений.

Корекція зв’язного мовлення – синій

Ігри на розвиток уваги, пам’яті, самоконтролю і зорово- просторових уявлень – коричневий.

 

Документація

1.     Річний план роботи, в якому є обстеження за вересень місяць, напрямки, задачі і основний зміст корекційної роботи:

-   розвиток фонетико-фонематичних  процесів;

-   збагачення словника;

-   розвиток граматичної будови мовлення і зв’язного мовлення;

-   пропедевтика і корекція порушень звуковимови;

-   порушення читання та письма;

-   робота з вчителем;

-   робота з батьками;

-   методична робота;

-   самоосвіта;

-   організаційна робота.

2.     Перспективні тематичні плани.

3.     Карти логопедичного обстеження.

4.     Списки, графіки роботи.

 

Додати новий коментар

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.